Portfolio > Black + White

Brain Teasers 1
wood carving
30 x 30 inches
2010
Brain Teasers 2
wood carving
30 x 30 inches
2010
Brain Teasers 4
wood carving
30 x 30 inches
2010
Brain Teasers 5
wood carving
30 x 30
2010
Brain Teasers 9
wood carving
30 x 30
2010
Brain Teasers 10
wood carving
30 x 30
2010

Wood carvings